Tłumaczenia ustne:

Tłumaczenia ustne, które wykonuję to tłumaczenia konsekutywne (następcze) i liaison
(zdanie po zdaniu). W pierwszym przypadku prelegent przedstawia fragmenty wypowiedzi,
które tłumaczone są selektywnie, aby przekazać najważniejsze informacje

i kwintesencję komunikatu. W drugim biegły zwraca uwagę na szczegóły wypowiedzi, by nie przeoczyć istoty prezentacji lub przesłuchania.

Tłumaczenia ustne mogą mieć charakter przysięgły. Mają miejsce tam, gdzie obcokrajowiec zobowiązany jest do stawienia się przed urzędnikiem państwowym (ślub, przesłuchanie, rozprawa sądowa, zakup nieruchomości).

Jeśli tłumaczenie odbywa się poza siedzibą firmy klient pokrywa koszty transportu i pobytu. Rozliczenie tłumaczenia ustnego obejmuje bloki składające się z 4 godzin.