Tłumaczenia pisemne przysięgłe:

Poświadczone (przysięgłe)

1 strona – 1125 znaków ze spacjami

40zł

na język polski

48zł

na język angielski

 

Opłaty dodatkowe za tłumaczenia przysięgłe:

Opłata Na język polski Na język angielski
Za tłumaczenie tekstówZawierających frazeologię i terminologię
specjalistyczną (medycyna, prawo, ekonomia)
Sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznymPism trudnych do odczytania ze względu na zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)
49zł 58zł
Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia
sporządzonego przez inną osobę (50%)
23zł 27zł
Za przygotowanie kopii tłumaczenia przysięgłego (30%) 16zł 18zł

 

Czas realizacji tłumaczenia (w trybie standardowym do 5
stron dziennie): 1-2 dni robocze.

Do czasu realizacji nie wlicza się dnia przyjęcia.

Tryb ekspresowy do 5 stron obliczeniowych tłumaczenia na
następny dzień: + 50%.

Wykonanie usługi na poczekaniu (do 2 stron): +100%.

Tłumaczenia pisemne zwykłe:

Zwykłe1 strona – 1600 znaków ze spacjami
38zł

na język polski

46zł

na język angielski

 

Opłaty dodatkowe za tłumaczenia zwykłe:

Opłata na język polski Na język angielski
Za tłumaczenie tekstów o podwyższonym stopniu trudności (20%) 45zł 54zł

 

Tłumaczenia ustne:

Za obsługę spotkań biznesowych, konferencji, negocjacji, delegacji,
aktów notarialnych, rozmów telefonicznych, ślubów, itd.
Za pracę w niedzielę, święta oraz w nocy
125zł / godz 185zł / godz

 

Dodatkowe koszty tłumacza związane z ubezpieczeniem, noclegiem, wyżywieniem oraz dojazdem –
pokrywa zleceniodawca.