Tłumaczenia przysięgłe:

Tłumaczenie przysięgłe to przekład dokumentu urzędowego dokonany przez osobę, która
uzyskała formalne kwalifikacje i stała się osobą zaufania publicznego. Tłumaczone są
wszystkie elementy dokumentu oryginalnego (lub kopii) wraz z pieczęciami, dopiskami,
odnośnikami itp. Każda strona opatrzona jest pieczęcią i podpisem tłumacza. Strona
przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków. Znakiem jest każda litera, cyfra,
znak interpunkcyjny i pojedyncze spacje między wyrazami.

Tłumaczenie przysięgłe z zakresu ekonomii, prawa, medycyny lub inżynierii zawierające
terminologię i frazeologię wymagającą szczególnej precyzji zaliczane jest jako
specjalistyczne.

W zakresie tłumaczeń przysięgłych specjalizuję się w wykonywaniu przekładu:

+ umów,

+ dokumentów rejestracyjnych,

+ aktów notarialnych,

+ aktów stanu cywilnego,

+ świadectw, dyplomów, suplementów,

+ pism sądowych,

+ pełnomocnictw,

+ referencji,

+ świadectw pracy,

+ dokumentów skarbowych,

+ dokumentacji medycznej,

+ sprawozdań finansowych,

+ i innych dokumentów urzędowych.