Tłumaczenia zwykłe:

Tłumaczenie zwykłe to przekład tekstu bez charakteru prawnego. Tłumacz nie jest
zobligowany do tłumaczenia dosłownego. Jego zadaniem jest oddanie sensu tekstu
źródłowego bez dodawania treści, których oryginał nie zawiera.

Strona obejmuje 1600 znaków razem ze spacjami.

Tłumaczenie zwykłe z ekonomii, prawa, medycyny lub inżynierii zawierające
terminologię

i frazeologię wymagającą szczególnej precyzji zaliczane jest jako specjalistyczne.

W zakresie tłumaczeń zwykłych specjalizuję się w wykonywaniu przekładu:

+ raportów,

+ referencji,

+ życiorysów,

+ tekstów reklamowych,

+ planów zagospodarowania,

+ analiz,

+ kart charakterystyki,

+ zakresów obowiązków.

+ listów prywatnych,

+ korespondencji firmowej,

+ streszczeń prac magisterskich,

+ dokumentacji technicznej maszyn,

+ i innych tekstów.